Twee keer per jaar vind er een ledenvergadering plaats: maart en november.

Tijdens deze  bijeenkomsten legt het bestuur verantwoording af over financieel jaarverslag, secretarieel jaarverslag, en begroting. Ook vinden indien van toepassing,  bestuursverkiezingen plaats. 
Belangrijk op deze bijeenkomsten is het informatie geven aan en bijpraten van de leden.

De Ledenvergaderingen worden altijd afgesloten met een ontspannende activiteit.

De leden ontvangen hiervoor een uitnodiging.